Vi har stor erfarenhet av projektering där konstruktion, ritningar, kretsscheman, utredningar och kalkyler m.m. ingår. vilket gör att vi kan erbjuda våra tjänster i ett flertal olika skeden i ex. bygg- och installationsbranschen.

Vi ser dokumentationen i en anläggning som en viktig del av säkerheten och att under anläggningens livstid minimera kostnaderna service, drift och underhåll, samt underlätta för framtida om- och tillbyggnader.

Vi erbjuder dokumentation i anläggningens alla skeden, ex.
- kalkyler
- administrativa föreskrifter
- tekniska beskrivningar
- rambeskrivningar
- förfrågningsunderlag
- bygghandlingar
- relationshandlingar
- CAD baserade handlingar

Naturligtvis anpassar vi oss till kundens krav på dokumentation.

 

Vår erfarenhet från olika anläggningar och system gör att vi kan erbjuda

-Installation och Montage av samtliga förekommande system och anläggningar.
Vi kan erbjuda en totallösning, från Id¨¦ till färdig anläggning, där själva montaget är en fas i utförandet. Stor modern erfarenhet av installation av komplicerade och enkla anläggningar borgar för den flexibilitet som gör att vi kan utföra alla typer av installationer. Allt från avancerade kraftförsörjnings-, och systemanläggningar till kontors- och bostadsinstallationer.

-Servicearbeten, felsökning, reparationer samt mindre ändringar i företags eller privatpersoners anläggningar.

Vi har lång erfarenhet av drift & underhåll på avancerade anläggningar. Vår styrka är komplicerade anläggningar med höga drift-, säkerhetskrav, ändringar och reparationer under drift samt förmågan att på ett professionellt sätt se till att ingen del av anläggningen blir bortglömd.

Stor kunskap om effektiva lösningar i driftorganisationer gör att vi kan erbjuda en lösning med effektiva kvalitetssystem som kostnadseffektiviserar samt kvalitetssäkrar verksamheter med stora säkerhets-, och tillgänglighetskrav.

Eldriftansvar med Allmän behörighet för alla typer av anläggningar.

Beredskapstjänst för avtalskunder.

Vi jobbar med produkter för:

  • Övervakning
  • Upptäckt
  • Identifiering
  • Passagekontroll
  • Besöksregistrering
  • Larm
  • Nyckelhantering
  • Metalldetektor
  • ID-kortssystem

 

Vi satsar på kvalificerad säkerhetsteknik med integrerbara system som ligger i teknikens framkant.

Vi samarbetar med:
Scandinavian Dynamics AB