Anders Carlsson - började med installationer i alla typer av anläggningar, bostäder, sjukhus, industri samt servicearbeten 1980.

Stor erfarenhet av större och mindre ny-, om och tillbyggnadsprojekt efter att varit arbetsledare på BPA-El/Bravida vid ex. ny-, om och tillbyggnad av Visby lasarett under åren 1991-1999.

Svagströmsinstallationer, larm-, säkerhetssystem, strömförsörjning, avancerade system inom flygoperativa hjälpmedel, styr & reglerteknik, kraft & belysning, konstruktion mm.

Stor erfarenhet som el-entreprenör efter att ha varit projektledare/biträdande projektledare på Bravida El under åren 1998-2004 med ansvar för projektkalkyler, anbud, arbetsledning, kundkontakter samt verksamhetens budget.

Roger Sundberg - började med installationer i alla typer av anläggningar, bostäder, sjukhus, industri samt servicearbeten 1983.

Stor erfarenhet av drift & underhåll efter att sedan 1996 varit verksam som underhållschef för el/teleanläggningar på en av Luftfartsverkets flygplatser (Visby flygplats) med ansvar för avdelningens verksamhet samt budget.

Medverkan vid stora ny-, om och tillbyggnadsprojekt ex. Lasarettet i Norrköping, Visby Lasarett, flygfältsbelysning, kraftförsörjning med avbrottsfri kraft, reservkraft, bagagehanteringsanläggning. Avancerade plc-, överordnade system.

Framtagning av kvalitetssystem för drift & underhåll av flygplatser.

Konstruktion av anläggningar som ex. passageanläggningar, brandlarmsanläggningar, kraft & belysning, kraftförsörjning, upprättande av CAD-baserade ritningar.

Delprojektering av anläggningar på Arlanda flygplats, ex. bana 3 och bana 1 med tillhörande kraftförsörjning som underentreprenör till ABB Building System (YIT).

Innehar ”Allmän behörighet?för all slags elinstallationsarbete, även högspänning.